OUTBOARD MUSEUM

Historia

OUTBOARD MUSEUM HISTORIA

Nils “Nisse Häggbloms intresse för utombordsmotorernas teknik uppstod  på 1950-talet i Oy Telva Ab:s verkstad på Blekholmen invid Helsingfors centrum. Nisse anställdes 1952 hos Telva.

Då Telva i intbyte erhöll en intressant motor ville man inte sälja den vidare p.g.a. dess säregenskaper utan den kom att bevaras i någon lagerknut.

Genom åren växte antalet sådana motorer. Då Nisse 1998 i Pellinge Maskinservice utrymmmen ställde ut 30 av dessa som en del av Havsdagarnas program kom det att bli starskottet för utbordarmuseet.

Inspirerad av framgången med detta evenemang öppnades år 2000 ett småskaligt museum i en strandbod invid Borgå å. Följande år erhöll man tilläggsutrymmen där.

År 2001 utdelades Finnboats hederspris till Nisse Häggblom med två motiveringar, dels för en förtjänsfull livslång karriär i båtbranchen, dels för att han startat Outboard Museum.

Sedan år 2003 har Outboard Museum deltagit i Helsingfors Båtmässa med en egen monter.

Eran i Borgå upphörde 2009. Museet hade under sina tio år där mottagit ca.  25.000 besökare. Genom många donationer  omfattade motorsamlingen nu flere hundra motorer.

En del av dessa motorer kom till Tirmo i Pellinge skärgård där Pellinge Fiskelag ställde utrymmen till förfogande. En del motorer fick ett nytt hem i Kotka hos Maritimcentret Vellamo.

Dessutom ställdes 100 motorer ut under några år i Nyslotts landskapsmuseum.

Många båtfföreningar och entusiaster  har tagit Tirmomuseet till sig, det har t.ex. använts av Mahogany Yacht Society (MYS) som etappmål för eskadrar.

Utombordsmotormuseet personifieras starkt av Nisse Häggblom, eldsjälen bakom allt som rör muséet.

Samarbetet med mannen bakom otaliga kok- och skärgårdsböcker, Manne Stenros har lett till två fotoböcker om Outboard Museums motorer.

År 2015 fann Outboard Museum i Kyrkslätts Tolls ett lämpligt parallellutrymme, vilket man har kunnat indela i olika temarum.

Tirmo museet stängdes i september 2022.